خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
 
   

هوش

توضیح ساده ای از هوش انسانها
چه اتفاقى افتاد كه انسان، همان انسانى كه روزگارى براى فرار از آسیب حیوانات روى درخت مى خوابید و از سنگ و ریشه و ساقه هاى گیاهان براى حفظ جانش استفاده مى كرد!... توانست به ماشین پرنده، شكافتن اتم، نفوذ در دل اقیانوس و فضا و هزاران اندیشه نوى دیگر فكر كند.
او از همان کودکی كه با دستانش تمام ناشناخته هاى اطراف را لمس كرد و با فكر توانمندش با سایر همنوعان ارتباط برقرار كرد، قدرت خارق العاده اى را به نمایش گذاشت تا نشان دهد حیوانى فهیم و هوشمند است كه با نیروى دست و مغز خود این برترى را نشان مى دهد.
در همین راستا بود كه نه تنها نسبت به سایر موجودات تفاوتهاى عمده اى را نشان داد، بلكه بر مبناى همین هوش و خرد عده اى از انسانها از عده دیگر متمایز شدند و افراد هوشمند و باخرد اسبابى در دست گرفتند كه گروهى از نعمت به كارگیرى آن چندان بهره اى نداشتند. كلیدى كه بسیارى از درها را باز مى كرد! با همین باور بود كه كم كم به این نتیجه رسیدند عده اى نسبت به عده دیگر خوش فكرتر هستند و سعى كردند این تفاوتها را به شكلهاى مختلف بیان كنند و از همان كودكى به آموزش استفاده از نیروى اندیشه و هوش انسانی بها دادند.
اگر اهل دیدن كارتون باشید، حتما كارتون «ایكیو سان»همان پسر باهوشى كه با كمى تأمل اندیشه هاى نویى را ارائه مى داد، به خاطر دارید. خلق این كارتون براى كودكان سنین پایین گویاى این تفكر بود كه از نیروى فكر خود استفاده كنید.در واقع نام این پسر تداعى «IQ» بود! اصطلاحى كه این روزها زیاد استفاده مى شود و حتى در بین كودكان نیز مى شنویم كه در لابه لاى جر و بحث هاى كودكانه شان، آنجا كه مى خواهند به دوستشان نشان دهند كارى از سر بى عقلى كرده است، به طعنه مى گویند!؟ «IQ»

«IQ» چیست؟
 IQ یا همان «Inteligence Quotient» عبارت است از بهره هوشى و با كمك آن مى توان توانایى ذهنى یك شخص را نسبت به سایر افراد از همان گروه سنى ارزیابى كرد كه با استفاده از تستهاى هوش بررسى و محاسبه مى شود.