خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
 
   

تقویت حافظه

جهت انجام بازیها بر روی تصاویر آنها کلیک کنید
نام بازی : Alpha _Zoo
توضیح :
عکس ها را با دقت ببینید و آنها را به خاطر بسپارید و دو تصویر مشابه را هم زمان باهم انتخاب کنید.
  *********
نام بازی : Quck pic
توضیح :
عکس ها را با دقت نگاه کرده و آنها را به خاطر بسپارید و دو تصویر مشابه را هم زمان باهم انتخاب کنید.
 
  *********
نام بازی : Care bear
توضیح :
عکس ها را با دقت نگاه کنید و آنها را به خاطر بسپارید و دو تصویر مشابه را هم زمان باهم انتخاب کنید.

 

 
  *********
نام بازی : memoria animal
توضیح :
عکس ها را با دقت نگاه کنید و آنها را به خاطر بسپارید و دو تصویر مشابه را هم زمان باهم انتخاب کنید.

 

 
  *********
نام بازی : Chicken little
توضیح :
عکس ها را با دقت نگاه کنید و آنها را به خاطر بسپارید و دو تصویر مشابه را هم زمان باهم انتخاب کنید.

 

 
  *********