خبرنامه

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
 
   

نشانه گیری

جهت انجام بازیها بر روی تصاویر آنها کلیک کنید
نام بازی : آیینه
توضیح :
بوسیله ی ماوس زاویه آیینه ها را طوری تنظیم کنید که نور به سمت صورت پدر هدایت شود سپس دکمه ی شلیک را بزنید.
 
  *********
نام بازی : پرتاب
توضیح : به وسیله ی ماوس زاویه و قدرت را را طوری تنظیم کنید که پرندگان مورد هدف تیر قرار بگیرند و سپس دکمه ی شلیک را بزنید.

 
  *********
نام بازی : Gonzo flying
توضیح :

 
  *********